آموزش های مرتبط با Substance Painter

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Substance Painter است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Maya: Shader Networks
Substance Painter 2019 Essential Training
Substance Painter 2018 Essential Training
Substance Designer: Product Visualization
3ds Max: Substance to Arnold
Substance Painter Essential Training
Substance Painter: Petrol Pump Game Asset
Game Asset Texture Pipeline