آموزش های مرتبط با Nik

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Nik است که تعداد آن ها 1 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Creating Presets, LUTs, and Profiles for Photography
Nik 2018 Software Essential Training
Learning the Nik Collection