آموزش های مرتبط با Storyboard Pro

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Storyboard Pro است که تعداد آن ها 1 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Storyboarding in 3D with Storyboard Pro
Toon Boom Storyboard Pro Essential Training