آموزش های مرتبط با Lectora Online

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Lectora Online است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Lectora Online 2017 Essential Training
Learning Lectora Online 2.0