آموزش های مرتبط با Captivate Prime

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Captivate Prime است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Adobe Captivate Prime 2016 Essential Training
Adobe Captivate Prime Essential Training
Adobe Captivate Prime: First Look