آموزش های مرتبط با Sound Design

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Sound Design است که تعداد آن ها 8 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Serum
Pro Tools: Virtual Instruments
Learning Modular Synthesis: Eurorack Expansion
Learning Sylenth
Learning Modular Synthesis: Moog Mother-32 Semimodular Synth
Logic Pro X: Virtual Instruments
Learning Modular Synthesis: Arturia Modular V
Learning Modular Synthesis
Learning Ableton Analog