آموزش های مرتبط با Planner

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Planner است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Microsoft Planner Quick Tips
Microsoft Planner Essential Training
SharePoint for Project Management
Microsoft Planner Essential Training