آموزش های مرتبط با Apple Photos

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Apple Photos است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Simple Photo Edits On Your Phone
Photos for macOS Mojave Essential Training
Photos for macOS High Sierra Essential Training
Photos for macOS Essential Training
Photos for OS X: Extensions for Local Adjustments