آموزش های مرتبط با Photomatix

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Photomatix است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Creating 360-Degree Panoramas and Interactive Tours
Learning Photomatix Pro
HDR Photography: Shooting and Processing