6 ساعت
4 دوره

مهارت های تجسم معماری خود را با Unreal بهبود بخشید


تجسم های معماری را ایجاد کنید که بهترین چیز بعدی در دنیای واقعی هستند. این مسیر به شما کمک می‌کند طرح‌های خود را از ابزارهای CAD معماری خارج کنید و به مجموعه ابزارهای Unreal برای تجسم‌های سه بعدی و بی‌درنگ که مدل‌های شما را زنده می‌کنند، ببرید.

ترجمه ماشین
بروزشده
1
Card image
Card image
مدرس: Simon Manning
متوسط 1h 37m 2019
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Simon Manning
متوسط 52m 50s 2019
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Scott Pagano
متوسط 2h 5m 2018
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Joel Bradley
متوسط 1h 34m 2019