40 ساعت
13 دوره

یک توسعه دهنده PHP شوید


بیش از 50 درصد وب با استفاده از PHP ساخته شده است. PHP برای شروع آسان و در عین حال از نظر عملکرد قدرتمند، توسط افراد، استارت آپ ها و شرکت های در مقیاس سازمانی مانند فیس بوک برای ساخت وب سایت استفاده می شود. مهارت های کار با هر دو فن آوری مشتری و سمت سرور را به عنوان یک توسعه دهنده PHP بدست آورید. <i>این مسیر به دانش اولیه HTML، CSS، جاوا اسکریپت، و Git نیاز دارد که در مسیر یادگیری توسعه‌دهنده وب ما پوشش داده شده است.</i>

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Joe Marini
مبتدی 1h 45m 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
2
Card image
Card image
مدرس: Joe Casabona
مبتدی 4h 41m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
3
Card image
Card image
مدرس: Kevin Skoglund
مبتدی 4h 4m 2022
ترجمه ماشین
بروزشده
4
Card image
Card image
مدرس: Kevin Skoglund
مبتدی 5h 52m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
5
Card image
Card image
مدرس: Kevin Skoglund
مبتدی 3h 52m 2021
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Kevin Skoglund
متوسط 3h 37m 2016
ترجمه ماشین
بروزشده
7
Card image
Card image
مدرس: Kevin Skoglund
متوسط 3h 53m 2022
ترجمه ماشین
8
Card image
Card image
مدرس: Kevin Skoglund
متوسط 4h 4m 2018
ترجمه ماشین
9
Card image
Card image
مدرس: Drew Falkman
متوسط 2h 57m 2017
ترجمه ماشین
10
Card image
Card image
مدرس: Ray Villalobos
مبتدی 1h 21m 2015
ترجمه ماشین
11
Card image
Card image
مدرس: Ray Villalobos
مناسب همه 1h 52m 2021
ترجمه ماشین
12
Card image
Card image
مدرس: Justin Yost
متوسط 1h 54m 2016
ترجمه ماشین
13
Card image
Card image
مدرس: Kevin Skoglund
مناسب همه 1h 22m 2021