6 ساعت
7 دوره

یک برنامه‌ریز پروژه شوید


خواه ساخت و ساز، مهندسی یا توسعه نرم افزار باشد، مهارت های یک زمان بندی پروژه برای موفقیت هر پروژه حیاتی است. این مسیر به شما یاد می دهد که طرح های اصلی پروژه ایجاد کنید، تاثیر بودجه و هزینه را درک کنید و با مدیران پروژه کار کنید تا پروژه های خود را طبق برنامه تحویل دهید.

ترجمه ماشین
جدید
بروزشده
1
Card image
Card image
مدرس: John Riopel
متوسط 1h 2021
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Biafore
مبتدی 5h 5m 2015
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Claudine Peet
مبتدی 1h 17m 2019
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Oliver Yarbrough
مبتدی 34m 1s 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
5
Card image
Card image
مدرس: Chris Croft
متوسط 59m 59s 2020
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Biafore
مبتدی 55m 12s 2020
ترجمه ماشین
جدید
بروزشده
7
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Biafore
متوسط 2h 7m 2022