12 ساعت
4 دوره

یک متخصص Outlook 2013 Microsoft Office شوید


امروزه مهارت های مایکروسافت آفیس در بسیاری از مشاغل با رشد بالا و دستمزد بالا ضروری است. نامزدی خود را به عنوان یک متخصص مایکروسافت آفیس معتبر در Outlook متمایز کنید. با استفاده از این مسیر، دانش لازم برای سفارشی کردن رابط کاربری Outlook برای تسهیل ارتباطات و زمان‌بندی را به دست خواهید آورد.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Jess Stratton
متوسط 3h 6m 2013
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Gini von Courter
مبتدی 2h 7m 2014
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Gini von Courter
متوسط 3h 55m 2014
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Megan Bross
مبتدی 3h 15m 2016