17 ساعت
16 دوره

شروع کار با مایکروسافت 365


مایکروسافت 365 جدید هستید؟ با ابزارهای اصلی Office 365 - Excel، Word، PowerPoint، و Outlook- و همچنین برنامه‌های همکاری جدیدتر مانند Teams و Planner، سریع به سرعت برسید. به علاوه، اصول اولیه سیستم عامل ویندوز 10 را بیاموزید.

ترجمه ماشین
جدید
بروزشده
1
Card image
Card image
مدرس: David Rivers
متوسط 1h 44m 2021
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Nick Brazzi
مبتدی 40m 49s 2018
ترجمه ماشین
جدید
3
Card image
Card image
مدرس: Nick Brazzi
مناسب همه 35m 18s 2021
ترجمه ماشین
جدید
4
Card image
Card image
مدرس: David Rivers
مناسب همه 1h 27m 2021
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: David Rivers
مبتدی 1h 16m 2018
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Garrick Chow
مبتدی 1h 11m 2018
ترجمه ماشین
7
Card image
Card image
مدرس: Jess Stratton
مبتدی 42m 42s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
8
Card image
Card image
مدرس: Jess Stratton
مبتدی 43m 9s 2020
ترجمه ماشین
9
Card image
Card image
مدرس: Jess Stratton
مناسب همه 1h 2021
ترجمه ماشین
جدید
10
Card image
Card image
مدرس: Gini von Courter
مناسب همه 1h 59m 2022
ترجمه ماشین
11
Card image
Card image
مدرس: Gini von Courter
مبتدی 2h 1m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
12
Card image
Card image
مدرس: Nick Brazzi
مبتدی 2h 21m 2021
ترجمه ماشین
13
Card image
Card image
مدرس: David Rivers
مناسب همه 1h 27m 2021
ترجمه ماشین
14
Card image
Card image
مدرس: Heather Severino
مناسب همه 1h 39m 2021
ترجمه ماشین
15
Card image
Card image
مدرس: Heather Severino
مبتدی 1h 22m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
16
Card image
Card image
مدرس: Nick Brazzi
مبتدی 3h 25m 2021