12 ساعت
9 دوره

یک مدیر Azure شوید


این مسیر یادگیری به متخصصان فناوری اطلاعات با درک موجود از رایانش ابری کمک می‌کند تا مهارت‌های مدیریتی را که برای مدیریت موفقیت‌آمیز و حفظ محیط Azure نیاز دارند، توسعه دهند. با کاوش در خدمات Azure و مهارت های اساسی در مورد شبکه و امنیت، می توانید به پیاده سازی ماشین های مجازی Azure Resource Manager و کاوش در بازیابی سایت Azure پیشرفت کنید.

ترجمه ماشین
بروزشده
1
Card image
Card image
مدرس: David Elfassy
متوسط 3h 7m 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
2
Card image
Card image
مدرس: Kunal D Mehta
مبتدی 1h 30m 2020
ترجمه ماشین
جدید
3
Card image
Card image
مدرس: Gary Grudzinskas
مناسب همه 1h 42m 2022
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Shyam Raj
مبتدی 1h 20m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
5
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
متوسط 1h 49m 2019
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Kunal D Mehta
متوسط 1h 35m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
7
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
متوسط 1h 41m 2021
ترجمه ماشین
8
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
متوسط 2h 18m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
9
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
متوسط 2h 2m 2020