5 ساعت
5 دوره

برای آزمون Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900) آماده شوید


امتحان اصول Azure که برای کسانی که پیشینه فنی ندارند در نظر گرفته شده است، به عنوان یک سکوی راه اندازی ایده آل برای درک بیشتر شما از رایانش ابری و همچنین خدمات پایه Azure عمل می کند. با استفاده از این دوره ها، می توانید در حین آماده شدن برای آزمون گواهینامه AZ-900، تخصص خود را افزایش دهید.

ترجمه ماشین
بروزشده
1
Card image
Card image
مدرس: Kunal D Mehta
مبتدی 1h 30m 2020
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Gary Grudzinskas
مبتدی 1h 45m 2019
ترجمه ماشین
جدید
3
Card image
Card image
مدرس: Gary Grudzinskas
مناسب همه 1h 42m 2022
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Shyam Raj
مبتدی 1h 20m 2020
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
مبتدی 1h 26m 2020