10 ساعت
7 دوره

برای آزمون طراحی و پیاده سازی Microsoft DevOps Solutions (AZ-400) آماده شوید


آزمون AZ-400 به حرفه ای ها مهر تسلط در تمرینات DevOps برای Microsoft Azure می دهد. این دوره‌ها متخصصان DevOps را برای نشان دادن شیوه‌های چابک آماده می‌کنند زیرا آنها بر موضوعاتی مانند طراحی استراتژی، پیاده‌سازی فرآیندها و یکپارچه‌سازی و تحویل مستمر تسلط دارند.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Paul Hacker
مبتدی 1h 16m 2019
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Paul Hacker
متوسط 2h 1m 2020
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Robby Millsap
پیشرفته 1h 7m 2020
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Mike Benkovich
متوسط 1h 31m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
5
Card image
Card image
مدرس: Gurinder Singh Mann
متوسط 46m 38s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
6
Card image
Card image
مدرس: Gurinder Singh Mann
متوسط 1h 20m 2022
ترجمه ماشین
7
Card image
Card image
مدرس: Vishwas Lele
متوسط 2h 14m 2020