15 ساعت
15 دوره

یک متخصص بازاریابی شوید


مهم نیست که محصول یک شرکت چقدر نوآورانه است، بازاریابان برای ارائه محصول در مقابل مشتریان بالقوه مناسب ضروری هستند. دانش لازم را برای تبدیل شدن به یک متخصص بازاریابی ایجاد کنید و با دانش کامل از بهترین شیوه ها و استراتژی ها برای ورود به دنیایی هیجان انگیز و سریع آماده شوید.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Drew Boyd
مبتدی 49m 2019
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Drew Boyd
مبتدی 52m 51s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
3
Card image
Card image
مدرس: Deirdre Breakenridge
متوسط 1h 1m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
4
Card image
Card image
مدرس: Brad Batesole
پیشرفته 1h 6m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
5
Card image
Card image
مدرس: Chris Goward
متوسط 36m 23s 2020
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Drew Boyd
مبتدی 41m 56s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
7
Card image
Card image
مدرس: Dina Shapiro
متوسط 47m 42s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
8
Card image
Card image
مدرس: Brad Batesole
مبتدی 1h 18m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
9
Card image
Card image
مدرس: Brad Batesole
مبتدی 47m 56s 2020
ترجمه ماشین
10
Card image
Card image
مدرس: Mark Burgess
متوسط 2h 5m 2017
ترجمه ماشین
11
Card image
Card image
مدرس: Chris Croft
مبتدی 1h 44m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
12
Card image
Card image
مدرس: Ian Lurie
متوسط 1h 27m 2020
ترجمه ماشین
13
Card image
Card image
مدرس: Brad Batesole
مبتدی 1h 36m 2019
ترجمه ماشین
14
Card image
Card image
مدرس: Brad Batesole
مناسب همه 1h 35m 2021
ترجمه ماشین
15
Card image
Card image
مدرس: Drew Boyd
مبتدی 38m 3s 2020