3 ساعت
3 دوره

یک اپلیکیشن iOS بسازید


ساختن اولین اپلیکیشن iOS شما به چیزی بیش از یک مفهوم نیاز دارد. بیاموزید که چگونه با ایجاد، طراحی، ساخت و توزیع اولین برنامه iOS خود، ایده عالی بعدی خود را از مفهوم به کد تبدیل کنید.

ترجمه ماشین
بروزشده
1
Card image
Card image
مدرس: Mike Wong
مبتدی 37m 11s 2017
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Todd Perkins
مبتدی 56m 51s 2019
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Todd Perkins
مناسب همه 2h 12m 2021