12 ساعت
16 دوره

Leading during Times of Change


Managers and leaders are constantly confronted with change. Learn the specific techniques to plan your change effort as well as how to address the cultural and emotional challenges that arise during organizational changes.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Bill George
متوسط 18m 13s 2020
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Michael Shermer
متوسط 43m 22s 2020
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: LinkedIn Learning Instructors
متوسط 46m 5s 2020
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Gary Bolles
پیشرفته 1h 12m 2018
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: Gemma Leigh Roberts
متوسط 42m 55s 2019
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Dorie Clark
متوسط 33m 3s 2018
ترجمه ماشین
7
Card image
Card image
مدرس: Sara Canaday
پیشرفته 57m 49s 2019
ترجمه ماشین
8
Card image
Card image
مدرس: Jan Rutherford
متوسط 1h 7m 2018
ترجمه ماشین
9
Card image
Card image
مدرس: Kevin Eikenberry
متوسط 36m 50s 2019
ترجمه ماشین
10
Card image
Card image
مدرس: Amy Edmondson
پیشرفته 24m 40s 2020
ترجمه ماشین
11
Card image
Card image
مدرس: Britt Andreatta
مبتدی 1h 2m 2018
ترجمه ماشین
12
Card image
Card image
مدرس: Mike Derezin
متوسط 21m 24s 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
13
Card image
Card image
مدرس: Tatiana Kolovou
متوسط 51m 47s 2017
ترجمه ماشین
14
Card image
Card image
مدرس: Jerry Pico
پیشرفته 56m 35s 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
15
Card image
Card image
مدرس: Becki Saltzman
پیشرفته 56m 49s 2019
ترجمه ماشین
16
Card image
Card image
مدرس: Sheila Virani
متوسط 39m 58s 2020