4 ساعت
6 دوره

از سلامت روان خود در زمان های چالش برانگیز حمایت کنید


در این مسیر یادگیری، مهارت های مبتنی بر علم را بیاموزید تا از سلامت روان خود در زمان های چالش برانگیز حمایت کنید. این دوره ها موضوعاتی مانند ایجاد انعطاف پذیری، توجه به ذهن خود در حین کار از خانه، اجتناب از فرسودگی شغلی، مدیریت احساسات دشوار و مدیریت احساسات را پوشش می دهند.

ترجمه ماشین
بروزشده
1
Card image
Card image
مدرس: Gemma Leigh Roberts
متوسط 51m 47s 2021
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Joan Rosenberg
متوسط 53m 16s 2020
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Amy Brann
متوسط 17m 54s 2020
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Todd Dewett
مبتدی 24m 5s 2019
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: Scott Shute
متوسط 1h 27m 2019
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Jay Fields
متوسط 50m 53s 2020