13 ساعت
6 دوره

Become a CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+)


CompTIA Advanced Security (CASP+) is the only hands-on, performance-based certification for advanced security practitioners. This learning path covers the five CASP+ CAS-003 domains. Get the skills to become certified, from enterprise security architecture to research, development, and collaboration.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Jason Dion
متوسط 57m 1s 2018
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Jason Dion
پیشرفته 2h 34m 2018
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Jason Dion
پیشرفته 3h 37m 2018
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Jason Dion
پیشرفته 1h 51m 2018
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: Jason Dion
پیشرفته 2h 46m 2018
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Jason Dion
پیشرفته 1h 53m 2018