35 ساعت
15 دوره

Become a Microsoft 365 Enterprise Administrator


Microsoft 365 offers enterprises a complete business solution around Office 365, Windows 10, and mobility and security services. This learning path includes comprehensive courses that dive into each Microsoft 365 product, providing IT professionals the guidance they need to successfully implement and manage solutions for the modern workplace.

ترجمه ماشین
بروزشده
1
Card image
Card image
مدرس: Martin Guidry
متوسط 2h 2016
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Andrew Bettany
مبتدی 1h 7m 2019
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Martin Guidry
متوسط 1h 35m 2020
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Joli Ballew
متوسط 1h 11m 2018
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: David Elfassy
متوسط 2h 4m 2018
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: David Elfassy
متوسط 2h 48m 2020
ترجمه ماشین
7
Card image
Card image
مدرس: Andrew Bettany
متوسط 3h 42m 2018
ترجمه ماشین
8
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
متوسط 2h 5m 2020
ترجمه ماشین
9
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
متوسط 1h 55m 2020
بروزشده
10
Card image
Card image
مدرس: Pete Zerger
پیشرفته 2h 31m 2018
ترجمه ماشین
11
Card image
Card image
مدرس: Brien Posey
متوسط 2h 53m 2018
ترجمه ماشین
12
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
متوسط 2h 26m 2018
ترجمه ماشین
13
Card image
Card image
مدرس: Andrew Bettany
پیشرفته 3h 34m 2018
ترجمه ماشین
14
Card image
Card image
مدرس: Pete Zerger
متوسط 2h 4m 2017
ترجمه ماشین
15
Card image
Card image
مدرس: Andrew Bettany
متوسط 3h 35m 2019