40 ساعت
25 دوره

Become a DevOps Engineer


Are you a developer learning continuous delivery, a sys admin keeping current, or a new engineer getting started? This Learning Path helps you gain skills to work in DevOps. Learn about infrastucture automation, lean and agile transformation, security, monitoring, and site reliability engineering.

ترجمه ماشین
بروزشده
1
Card image
Card image
مدرس: Ernest Mueller
مبتدی 2h 47m 2016
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Anthony Sequeira
مبتدی 1h 26m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
3
Card image
Card image
مدرس: Josh Samuelson
مبتدی 1h 54m 2017
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Robin Beck
مبتدی 2h 56m 2017
ترجمه ماشین
بروزشده
5
Card image
Card image
مدرس: Arthur Ulfeldt
مبتدی 2h 41m 2018
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Ernest Mueller
متوسط 2h 9m 2017
ترجمه ماشین
7
Card image
Card image
مدرس: Michael Jenkins
مبتدی 1h 20m 2018
8
Card image
Card image
مدرس: Michael Lehman
مبتدی 2h 55m 2012
ترجمه ماشین
بروزشده
9
Card image
Card image
مدرس: Ernest Mueller
متوسط 1h 26m 2017
ترجمه ماشین
10
Card image
Card image
مدرس: Jez Humble
متوسط 46m 5s 2018
ترجمه ماشین
11
Card image
Card image
مدرس: Jez Humble
مبتدی 33m 49s 2018
ترجمه ماشین
12
Card image
Card image
مدرس: Barry O'Reilly
متوسط 37m 32s 2018
ترجمه ماشین
13
Card image
Card image
مدرس: Joanne Molesky
متوسط 47m 33s 2018
ترجمه ماشین
14
Card image
Card image
مدرس: Tim Chase
مبتدی 54m 24s 2018
ترجمه ماشین
15
Card image
Card image
مدرس: Ernest Mueller
متوسط 2h 6m 2017
ترجمه ماشین
16
Card image
Card image
مدرس: James Wickett
متوسط 1h 12m 2018
ترجمه ماشین
17
Card image
Card image
مدرس: James Wickett
متوسط 1h 35m 2018
ترجمه ماشین
18
Card image
Card image
مدرس: Ernest Mueller
متوسط 2h 12m 2018
ترجمه ماشین
جدید
19
Card image
Card image
مدرس: Josh Samuelson
مبتدی 1h 50m 2020
ترجمه ماشین
20
Card image
Card image
مدرس: Josh Samuelson
مبتدی 1h 6m 2018
ترجمه ماشین
21
Card image
Card image
مدرس: Laura Stone
پیشرفته 1h 49m 2018
ترجمه ماشین
22
Card image
Card image
مدرس: Ernest Mueller
پیشرفته 1h 20m 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
23
Card image
Card image
مدرس: Karthik Gaekwad
مبتدی 2h 15m 2018
ترجمه ماشین
24
Card image
Card image
مدرس: Karthik Gaekwad
متوسط 27m 42s 2018
ترجمه ماشین
25
Card image
Card image
مدرس: Karthik Gaekwad
پیشرفته 1h 28m 2018