14 ساعت
12 دوره

Become a Software Tester


Software testers help teams catch bugs and other issues before software gets to customers. Learn the foundations, tools, and techniques for a career in software testing.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Meaghan Lewis
مبتدی 53m 51s 2019
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Meaghan Lewis
مبتدی 1h 9m 2018
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Dave Westerveld
متوسط 1h 44m 2018
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Robin Beck
مبتدی 1h 25m 2018
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: Ash Coleman
مبتدی 49m 10s 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
6
Card image
Card image
مدرس: Meaghan Lewis
مبتدی 1h 15m 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
7
Card image
Card image
مدرس: Meaghan Lewis
متوسط 1h 59m 2018
ترجمه ماشین
8
Card image
Card image
مدرس: Michael Smith
متوسط 32m 53s 2019
ترجمه ماشین
9
Card image
Card image
مدرس: Dave Westerveld
متوسط 1h 50m 2018
ترجمه ماشین
10
Card image
Card image
مدرس: Peggy Fisher
متوسط 1h 10m 2016
ترجمه ماشین
11
Card image
Card image
مدرس: Dave Westerveld
متوسط 1h 52m 2019
ترجمه ماشین
12
Card image
Card image
مدرس: Aaron Dolberg
مبتدی 11m 43s 2014