44 ساعت
33 دوره

Master Agile Software Development


Agile software development has quickly become the state of the art. In this comprehensive learning path, you can dive deeply into the application of agile principles for software developers and project managers and learn how to integrate lean, DevOps, and agile approaches into your IT organization.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Shashi Shekhar
مبتدی 1h 34m 2019
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Doug Rose
مبتدی 1h 55m 2019
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Kelley O'Connell
متوسط 40m 42s 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
4
Card image
Card image
مدرس: Doug Rose
متوسط 1h 35m 2018
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: Harrison Ferrone
متوسط 26m 29s 2017
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Richard Kasperowski
متوسط 1h 31m 2019
ترجمه ماشین
7
Card image
Card image
مدرس: M. Scott Ford
متوسط 1h 40m 2019
ترجمه ماشین
8
Card image
Card image
مدرس: Andrea Goulet
متوسط 1h 41m 2019
ترجمه ماشین
9
Card image
Card image
مدرس: Steven Lott
متوسط 1h 45m 2016
ترجمه ماشین
بروزشده
10
Card image
Card image
مدرس: Doug Rose
متوسط 55m 3s 2015
ترجمه ماشین
بروزشده
11
Card image
Card image
مدرس: Doug Rose
متوسط 51m 43s 2015
ترجمه ماشین
بروزشده
12
Card image
Card image
مدرس: Doug Rose
مبتدی 59m 21s 2015
ترجمه ماشین
بروزشده
13
Card image
Card image
مدرس: Doug Rose
مبتدی 1h 3m 2016
ترجمه ماشین
بروزشده
14
Card image
Card image
مدرس: Doug Rose
مبتدی 44m 22s 2015
ترجمه ماشین
بروزشده
15
Card image
Card image
مدرس: Ernest Mueller
مبتدی 2h 47m 2016
ترجمه ماشین
بروزشده
16
Card image
Card image
مدرس: Ernest Mueller
متوسط 1h 26m 2017
ترجمه ماشین
17
Card image
Card image
مدرس: Angela Wick
متوسط 1h 43m 2017
ترجمه ماشین
18
Card image
Card image
مدرس: M. Scott Ford
متوسط 1h 4m 2019
ترجمه ماشین
19
Card image
Card image
مدرس: Richard Kasperowski
متوسط 1h 2m 2019
ترجمه ماشین
20
Card image
Card image
مدرس: Robert Anthony
متوسط 1h 4m 2018
21
Card image
Card image
مدرس: Chiu-Ki Chan
متوسط 1h 36m 2018
ترجمه ماشین
22
Card image
Card image
مدرس: Robin Beck
مبتدی 1h 25m 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
23
Card image
Card image
مدرس: Bonnie Biafore
متوسط 1h 53m 2015
ترجمه ماشین
بروزشده
24
Card image
Card image
مدرس: Doug Rose
متوسط 2h 58m 2016
ترجمه ماشین
بروزشده
25
Card image
Card image
مدرس: Kelley O'Connell
مبتدی 1h 2017
ترجمه ماشین
26
Card image
Card image
مدرس: Shashi Shekhar
متوسط 2h 40m 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
27
Card image
Card image
مدرس: Kelley O'Connell
پیشرفته 1h 2m 2017
ترجمه ماشین
28
Card image
Card image
مدرس: Robert Anthony
مبتدی 1h 18m 2019
ترجمه ماشین
29
Card image
Card image
مدرس: Kelley O'Connell
پیشرفته 1h 26m 2018
ترجمه ماشین
30
Card image
Card image
مدرس: Jez Humble
متوسط 46m 5s 2018
ترجمه ماشین
31
Card image
Card image
مدرس: Jez Humble
مبتدی 33m 49s 2018
ترجمه ماشین
32
Card image
Card image
مدرس: Barry O'Reilly
متوسط 37m 32s 2018
ترجمه ماشین
33
Card image
Card image
مدرس: Joanne Molesky
متوسط 47m 33s 2018