36 ساعت
15 دوره

Prepare for the Google Associate Android Developer Certification


To achieve the Google Associate Android Developer Certification, you need to demonstrate full proficiency as an entry-level developer. From the first steps of Android app development through proficiency, prepare yourself not only for certification, but also for a successful path in developing powerful Android applications.

ترجمه ماشین
بروزشده
1
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
مبتدی 2h 51m 2020
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
مبتدی 2h 8m 2019
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
مبتدی 1h 53m 2019
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
مبتدی 1h 59m 2019
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
مبتدی 2h 49m 2019
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Joe Marini
متوسط 1h 19m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
7
Card image
Card image
مدرس: Eric Brynsvold
متوسط 1h 50m 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
8
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
مبتدی 3h 12m 2016
ترجمه ماشین
9
Card image
Card image
مدرس: Jon Bott
متوسط 2h 22m 2017
ترجمه ماشین
10
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
پیشرفته 2h 16m 2020
ترجمه ماشین
11
Card image
Card image
مدرس: David Gassner
متوسط 2h 26m 2016
ترجمه ماشین
12
Card image
Card image
مدرس: Chiu-Ki Chan
متوسط 2h 56m 2017
ترجمه ماشین
13
Card image
Card image
مدرس: Chiu-Ki Chan
مبتدی 1h 20m 2018
ترجمه ماشین
14
Card image
Card image
مدرس: Jon-Luke West
متوسط 1h 59m 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
15
Card image
Card image
مدرس: Annyce Davis
متوسط 4h 52m 2017