10 ساعت
12 دوره

به یک طراح تعامل تبدیل شوید


طراحی تعامل (IxD) رشته‌ای از تجربه کاربر است که تعامل بین یک کاربر و یک رابط سیستم یا برنامه را بررسی می‌کند و به مجموعه‌ای از مهارت‌ها نیاز دارد. در این مسیر یادگیری، می‌توانید مهارت‌های اساسی مورد نیاز برای یک طراح تعامل مستحکم و مهارت‌های تحقیقی و تحلیلی را بیاموزید که به شما در طراحی رابط‌های زیبا و قابل استفاده برای تجربیات دیجیتال کمک می‌کند.

ترجمه ماشین
بروزشده
1
Card image
Card image
مدرس: David Hogue
متوسط 3h 28m 2018
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Chris Nodder
مبتدی 1h 44m 2018
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Diane Cronenwett
متوسط 32m 36s 2020
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Diane Cronenwett
پیشرفته 29m 48s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
5
Card image
Card image
مدرس: Amanda Stockwell
مبتدی 1h 8m 2016
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Chris Nodder
مبتدی 1h 29m 2015
ترجمه ماشین
7
Card image
Card image
مدرس: Diane Cronenwett
متوسط 40m 54s 2019
ترجمه ماشین
8
Card image
Card image
مدرس: Diane Cronenwett
متوسط 1h 37m 2019
ترجمه ماشین
9
Card image
Card image
مدرس: Diane Cronenwett
متوسط 1h 8m 2019
ترجمه ماشین
10
Card image
Card image
مدرس: Diane Cronenwett
متوسط 43m 39s 2019
ترجمه ماشین
11
Card image
Card image
مدرس: Diane Cronenwett
مناسب همه 43m 21s 2021
ترجمه ماشین
12
Card image
Card image
مدرس: Chris Nodder
مناسب همه 1h 29m 2021