8 ساعت
6 دوره

کارشناسی ارشد مدیریت آسیب پذیری


مدیریت آسیب‌پذیری‌ها در زیرساخت‌های محاسباتی یک عامل موفقیت حیاتی برای مسدود کردن حملات سایبری است. در این مسیر یادگیری، نحوه یافتن، اولویت‌بندی و رفع آسیب‌پذیری‌ها را کشف کنید، همچنین بودجه محدود خود را برای مدیریت خطرات سایبری به ظاهر نامحدود تخصیص دهید.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Kip Boyle
مناسب همه 42m 28s 2020
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Lora Vaughn
مبتدی 53m 54s 2018
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Jerod Brennen
مبتدی 2h 48m 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
4
Card image
Card image
مدرس: Mike Chapple
متوسط 1h 45m 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
5
Card image
Card image
مدرس: Lisa Bock
متوسط 1h 26m 2021
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Lora Vaughn
متوسط 1h 14m 2020