24 ساعت
12 دوره

به یک توسعه دهنده وب فرانت اند تبدیل شوید


به عنوان یک توسعه‌دهنده وب پیشرو، مهارت‌هایی را برای ایجاد تجربه‌های کاربر تعاملی و جذاب در وب کسب کنید. همه چیزهایی را که برای طراحی و توسعه کدهای مورد نیاز کاربر نیاز دارید بیاموزید و با ترکیب اصول طراحی گرافیکی و کدنویسی، نحوه زنده کردن مفاهیم را در بوم مرورگر بیاموزید.

ترجمه ماشین
بروزشده
1
Card image
Card image
مدرس: Ray Villalobos
متوسط 2h 4m 2019
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Ray Villalobos
مبتدی 1h 3m 2019
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Morten Rand-Hendriksen
مبتدی 58m 44s 2018
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Derek Featherstone
مبتدی 1h 20m 2015
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: Jen Simmons
مبتدی 2h 45m 2020
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Christina Truong
مبتدی 4h 29m 2019
ترجمه ماشین
7
Card image
Card image
مدرس: Morten Rand-Hendriksen
مبتدی 5h 29m 2021
ترجمه ماشین
8
Card image
Card image
مدرس: Morten Rand-Hendriksen
مناسب همه 55m 23s 2021
ترجمه ماشین
9
Card image
Card image
مدرس: Clarissa Peterson
متوسط 2h 32m 2018
ترجمه ماشین
10
Card image
Card image
مدرس: GitHub
مبتدی 2h 11m 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
11
Card image
Card image
مدرس: Ray Villalobos
مبتدی 6h 46m 2020
ترجمه ماشین
12
Card image
Card image
مدرس: Eve Porcello
مبتدی 1h 2020