24 ساعت
13 دوره

به یک توسعه دهنده وب فرانت اند تبدیل شوید


به عنوان یک توسعه‌دهنده وب پیشرو، مهارت‌هایی را برای ایجاد تجربه‌های کاربر تعاملی و جذاب در وب کسب کنید. همه چیزهایی را که برای طراحی و توسعه کدهای مورد نیاز کاربر نیاز دارید بیاموزید و با ترکیب اصول طراحی گرافیکی و کدنویسی، نحوه زنده کردن مفاهیم را در بوم مرورگر بیاموزید.

1
Card image
Card image
مدرس: Ray Villalobos
2019 2h 4m
3
Card image
Card image
مدرس: Morten Rand-Hendriksen
2018 58m 44s
5
Card image
Card image
مدرس: Derek Featherstone
2015 1h 20m
6
Card image
Card image
مدرس: Jen Simmons
2020 2h 45m
7
Card image
Card image
مدرس: Christina Truong
2019 4h 29m
8
Card image
Card image
مدرس: Morten Rand-Hendriksen
2023 5h 40m
9
Card image
Card image
مدرس: Morten Rand-Hendriksen
2021 55m 23s
10
Card image
Card image
مدرس: Clarissa Peterson
2018 2h 32m
11
Card image
Card image
مدرس: GitHub
2019 2h 11m
12
Card image
Card image
مدرس: Ray Villalobos
2020 6h 46m
13
Card image
Card image
مدرس: Eve Porcello
2020 1h