Financial Analysis


در بخش Financial Analysis میتالرن، 8 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Michael McDonald
مناسب همه 1h 34m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 2h 35m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Kay Stice
متوسط 1h 42m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Kay Stice
متوسط 1h 23m 2015
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Rudolph Rosenberg
متوسط 1h 17m 2014
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Rudolph Rosenberg
متوسط 1h 38m 2014
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Rudolph Rosenberg
متوسط 1h 31m 2014
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Curt Frye
متوسط 2h 18m 2009