PLC Ladder Logic


در بخش PLC Ladder Logic میتالرن، 4 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Zahraa Khalil
پیشرفته 41m 56s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Zahraa Khalil
پیشرفته 1h 26m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Zahraa Khalil
متوسط 1h 35m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Zahraa Khalil
مبتدی 2h 4m 2018