خرید اشتراک میتـالرن
برنـزی
9000 تومان
5 ساعت [ 300 دقیقه ]
امکان مشاهده آنلاین ویدئوها
دانلود آموزش به همراه زیرنویس انگلیسی
دسترسی به فایل تمرینی
دانلود آموزش با کیفیت HD720
مهلت استفاده: 30 روز
نقـره‌ای
25000 تومان
50 ساعت [ 3000 دقیقه ]
امکان مشاهده آنلاین ویدئوها
دانلود آموزش به همراه زیرنویس انگلیسی
دسترسی به فایل تمرینی
دانلود آموزش با کیفیت HD720
مهلت استفاده: 30 روز
30% تخفیف
طلایـی
35000 تومان
50 ساعت [ 3000 دقیقه ]
امکان مشاهده آنلاین ویدئوها
دانلود آموزش به همراه زیرنویس انگلیسی
دسترسی به فایل تمرینی
دانلود آموزش با کیفیت HD720
مهلت استفاده: 45 روز