خرید اشتراک میتالرن

توجه
حتما قبل از خرید بسته، بخش قوانین استفاده را مطالعه بفرمایید

برنـزی
25,000 تومان
5 ساعت [ 300 دقیقه ]
🗸 امکان مشاهده آنلاین ویدئوها
🗸 دانلود آموزش به همراه زیرنویس انگلیسی
🗸 دانلود فایل تمرینی
دانلود آموزش با کیفیت HD720
مهلت استفاده: 30روز
نقـره‌ای
59,000 تومان
50 ساعت [ 3000 دقیقه ]
🗸 امکان مشاهده آنلاین ویدئوها
🗸 دانلود آموزش به همراه زیرنویس انگلیسی
🗸 دانلود فایل تمرینی
دانلود آموزش با کیفیت HD720
مهلت استفاده: 30روز
طلایـی
77,000 تومان
50 ساعت [ 3000 دقیقه ]
🗸 امکان مشاهده آنلاین ویدئوها
🗸 دانلود آموزش به همراه زیرنویس انگلیسی
🗸 دانلود فایل تمرینی
🗸 دانلود آموزش با کیفیت HD720
مهلت استفاده: 45روز
سازمانی
مناسب دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها
🗸 دسترسی به تمامی امکانات میتالرن
🗸 پنل مدیریت سازمانی
🗸 بارگذاری آموزش‌ها در سامانه‌های مدیریت آموزشی در قالب استاندارد Scrom
🗸 امکان استفاده از آموزش‌ها در قالب API
🗸 مدیریت آموزش‌ها و مسیرهای یادگیری اختصاصی
🗸 امکان استفاده از آموزش همراه