خرید اشتراک میتالرن

توجه
حتما قبل از خرید بسته، بخش قوانین استفاده را مطالعه بفرمایید

اقتصادی
225٬000 تومان
7 ساعت [ 420 دقیقه ]
🗸 امکان مشاهده آنلاین محتواها
🗸 امکان دانلود فایل تمرینی در قالب فایل فشرده
🗸 امکان دانلود محتوای آموزشی در قالب فایل فشرده
🗸 زیرنویس: فقط انگلیسی
مهلت استفاده: 90 روز
الماس
531٬000 تومان
19 ساعت [ 1140 دقیقه ]
🗸 امکان مشاهده آنلاین محتواها
🗸 امکان دانلود فایل تمرینی در قالب فایل فشرده
🗸 امکان دانلود محتوای آموزشی در قالب فایل فشرده
🗸 زیرنویس: فقط انگلیسی
مهلت استفاده: 90 روز
الماس پلاس
693٬000 تومان
57 ساعت [ 3420 دقیقه ]
🗸 امکان مشاهده آنلاین محتواها
🗸 امکان دانلود فایل تمرینی در قالب فایل فشرده
🗸 امکان دانلود محتوای آموزشی در قالب فایل فشرده
🗸 زیرنویس: فقط انگلیسی
مهلت استفاده: 90 روز
ویژه اتمی
882٬000 تومان
13 ساعت [ 780 دقیقه ]
🗸 امکان مشاهده آنلاین محتواها
🗸 امکان دانلود فایل تمرینی در قالب فایل فشرده
🗸 امکان دانلود محتوای آموزشی در قالب فایل فشرده
🗸 زیرنویس: انگلیسی و فارسی-ماشین
مهلت استفاده: 90 روز