خرید اشتراک میتالرن

توجه
حتما قبل از خرید بسته، بخش قوانین استفاده را مطالعه بفرمایید

برنـزی
225٬000 تومان
5 ساعت [ 300 دقیقه ]
🗸 امکان مشاهده آنلاین ویدئوها
🗸 دانلود آموزش در قالب فایل فشرده
🗸 زیرنویس: فقط انگلیسی
🗸 دانلود فایل تمرینی
🗸 دانلود آموزش با کیفیت 540p
مهلت استفاده: 30 روز
نقـره‌ای
531٬000 تومان
50 ساعت [ 3000 دقیقه ]
🗸 امکان مشاهده آنلاین ویدئوها
🗸 دانلود آموزش در قالب فایل فشرده
🗸 زیرنویس: فقط انگلیسی
🗸 دانلود فایل تمرینی
🗸 دانلود آموزش با کیفیت 540p
مهلت استفاده: 30 روز
طلایـی
693٬000 تومان
50 ساعت [ 3000 دقیقه ]
🗸 امکان مشاهده آنلاین ویدئوها
🗸 دانلود آموزش در قالب فایل فشرده
🗸 زیرنویس: فقط انگلیسی
🗸 دانلود فایل تمرینی
🗸 دانلود آموزش با کیفیت 540p و 720p و 1080p و 640p و 800p و 768p
مهلت استفاده: 45 روز
ویــژه
882٬000 تومان
10 ساعت [ 600 دقیقه ]
🗸 امکان مشاهده آنلاین ویدئوها
🗸 دانلود آموزش در قالب فایل فشرده
🗸 زیرنویس: انگلیسی و فارسی-ماشین
🗸 دانلود فایل تمرینی
🗸 دانلود آموزش با کیفیت 540p و 720p و 1080p و 640p و 800p و 768p
مهلت استفاده: 45 روز