خرید اشتراک میتالرن

توجه
حتما قبل از خرید بسته، بخش قوانین استفاده را مطالعه بفرمایید

برنـزی
25,000 تومان
5 ساعت [ 300 دقیقه ]
🗸 امکان مشاهده آنلاین ویدئوها
🗸 دانلود آموزش در قالب فایل فشرده
🗸 زیرنویس: فقط انگلیسی
🗸 دانلود فایل تمرینی
🗸 دانلود آموزش با کیفیت 540SD
مهلت استفاده: 30 روز
نقـره‌ای
59,000 تومان
50 ساعت [ 3000 دقیقه ]
🗸 امکان مشاهده آنلاین ویدئوها
🗸 دانلود آموزش در قالب فایل فشرده
🗸 زیرنویس: فقط انگلیسی
🗸 دانلود فایل تمرینی
🗸 دانلود آموزش با کیفیت 540SD
مهلت استفاده: 30 روز
طلایـی
77,000 تومان
50 ساعت [ 3000 دقیقه ]
🗸 امکان مشاهده آنلاین ویدئوها
🗸 دانلود آموزش در قالب فایل فشرده
🗸 زیرنویس: فقط انگلیسی
🗸 دانلود فایل تمرینی
🗸 دانلود آموزش با کیفیت 540SD و 720HD
مهلت استفاده: 45 روز
ویــژه
98,000 تومان
10 ساعت [ 600 دقیقه ]
🗸 امکان مشاهده آنلاین ویدئوها
🗸 دانلود آموزش در قالب فایل فشرده
🗸 زیرنویس: انگلیسی و فارسی (ترجمه ماشین)
🗸 دانلود فایل تمرینی
🗸 دانلود آموزش با کیفیت 540SD و 720HD
مهلت استفاده: 45 روز