مسیرهای یادگیری


2 مسیر یادگیری با موضوع 2D Animation انیمیشن دو بعدی
7 مسیر یادگیری با موضوع 3D Modeling مدل سازی سه بعدی
1 مسیر یادگیری با موضوع 3D Sculpting مجسمه سازی سه بعدی
1 مسیر یادگیری با موضوع 3D Textures بافت های سه بعدی
1 مسیر یادگیری با موضوع Accessibility دسترسی
7 مسیر یادگیری با موضوع Accounting Skills مهارت های حسابداری
3 مسیر یادگیری با موضوع Adaptability تطبیق پذیری
7 مسیر یادگیری با موضوع Advertising and Promotion تبلیغات و تبلیغات
0 مسیر یادگیری با موضوع AEC AEC
2 مسیر یادگیری با موضوع Agile Project Management مدیریت پروژه چابک
4 مسیر یادگیری با موضوع Agile Software Development توسعه نرم افزار چابک
0 مسیر یادگیری با موضوع Allyship اتحاد
0 مسیر یادگیری با موضوع Animation and Illustration Animation and Illustration
0 مسیر یادگیری با موضوع Anti-racism ضد نژادپرستی
2 مسیر یادگیری با موضوع Application Security امنیت برنامه
6 مسیر یادگیری با موضوع Architectural Design طراحی معماری
1 مسیر یادگیری با موضوع Artificial Intelligence (AI) هوش مصنوعی (AI)
1 مسیر یادگیری با موضوع Asset Management مدیریت دارایی
1 مسیر یادگیری با موضوع Audio and Music Audio and Music
1 مسیر یادگیری با موضوع Audio Engineering مهندسی صدا
1 مسیر یادگیری با موضوع Audio Equipment تجهیزات صوتی
14 مسیر یادگیری با موضوع Back-End Web Development توسعه وب Back-end
1 مسیر یادگیری با موضوع Big Data اطلاعات بزرگ
3 مسیر یادگیری با موضوع BIM BIM
2 مسیر یادگیری با موضوع Brand Design طراحی برند
7 مسیر یادگیری با موضوع Business Analysis تحلیل کسب و کار
0 مسیر یادگیری با موضوع Business Analysis and Strategy Business Analysis and Strategy
1 مسیر یادگیری با موضوع Business Analytics تجزیه و تحلیل کسب و کار
1 مسیر یادگیری با موضوع Business Intelligence هوش تجاری
0 مسیر یادگیری با موضوع Business Software and Tools Business Software and Tools
9 مسیر یادگیری با موضوع Business Strategy استراتژی کسب و کار
0 مسیر یادگیری با موضوع Career Development Career Development
5 مسیر یادگیری با موضوع Career Management مدیریت شغلی
2 مسیر یادگیری با موضوع Client Operating Systems سیستم عامل های مشتری
0 مسیر یادگیری با موضوع Cloud Computing Cloud Computing
19 مسیر یادگیری با موضوع Cloud Development توسعه ابری
4 مسیر یادگیری با موضوع Cloud Foundations بنیادهای ابری
15 مسیر یادگیری با موضوع Cloud Platforms پلتفرم های ابری
14 مسیر یادگیری با موضوع Cloud Services خدمات ابری
1 مسیر یادگیری با موضوع CNC and CAM CNC و CAM
3 مسیر یادگیری با موضوع Coaching and Mentoring مربیگری و منتورینگ
8 مسیر یادگیری با موضوع Communication ارتباط
1 مسیر یادگیری با موضوع Compensation and Benefits غرامت و مزایا
2 مسیر یادگیری با موضوع Computer Skills مهارت های کامپیوتری
3 مسیر یادگیری با موضوع Construction ساخت و ساز
1 مسیر یادگیری با موضوع Construction Management مدیریت ساخت و ساز
3 مسیر یادگیری با موضوع Content Management Systems (CMS) سیستم های مدیریت محتوا (CMS)
4 مسیر یادگیری با موضوع Content Marketing بازاریابی محتوا
6 مسیر یادگیری با موضوع Content Strategy استراتژی محتوا
1 مسیر یادگیری با موضوع Corporate Finance امور مالی شرکتی
3 مسیر یادگیری با موضوع Corporate Training آموزش شرکتی
2 مسیر یادگیری با موضوع Creativity خلاقیت
1 مسیر یادگیری با موضوع CRM Software نرم افزار CRM
10 مسیر یادگیری با موضوع Cross-Platform Development توسعه کراس پلتفرم
2 مسیر یادگیری با موضوع Cryptocurrency ارز دیجیتال
2 مسیر یادگیری با موضوع Cryptography رمزنگاری
0 مسیر یادگیری با موضوع Customer Service Customer Service
2 مسیر یادگیری با موضوع Customer Service Management مدیریت خدمات مشتری
10 مسیر یادگیری با موضوع Customer Service Skills مهارت های خدمات مشتری
21 مسیر یادگیری با موضوع Data Analysis تحلیل داده ها
4 مسیر یادگیری با موضوع Database Administration مدیریت پایگاه داده
8 مسیر یادگیری با موضوع Database Development توسعه پایگاه داده
0 مسیر یادگیری با موضوع Database Management Database Management
1 مسیر یادگیری با موضوع Data Centers مراکز داده
5 مسیر یادگیری با موضوع Data Engineering مهندسی داده
3 مسیر یادگیری با موضوع Data Governance حاکمیت داده
2 مسیر یادگیری با موضوع Data Modeling مدل سازی داده ها
1 مسیر یادگیری با موضوع Data Privacy حریم خصوصی داده ها
3 مسیر یادگیری با موضوع Data Resource Management مدیریت منابع داده
0 مسیر یادگیری با موضوع Data Science Data Science
8 مسیر یادگیری با موضوع Data Science Careers مشاغل علم داده
6 مسیر یادگیری با موضوع Data Visualization تجسم داده ها
3 مسیر یادگیری با موضوع Decision-Making تصمیم گیری
3 مسیر یادگیری با موضوع Design Business تجارت طراحی
2 مسیر یادگیری با موضوع Design Thinking تفکر طراحی
2 مسیر یادگیری با موضوع Desktop Databases پایگاه های داده دسکتاپ
0 مسیر یادگیری با موضوع DevOps DevOps
4 مسیر یادگیری با موضوع DevOps Foundations مبانی DevOps
2 مسیر یادگیری با موضوع DevOps Tools ابزار DevOps
2 مسیر یادگیری با موضوع Diversity and Inclusion تنوع و شمول
4 مسیر یادگیری با موضوع Drawing طراحی
2 مسیر یادگیری با موضوع E-Commerce Development توسعه تجارت الکترونیک
4 مسیر یادگیری با موضوع Email پست الکترونیک
1 مسیر یادگیری با موضوع Enterprise Architecture شرکت معماری
2 مسیر یادگیری با موضوع Entrepreneurship کارآفرینی
2 مسیر یادگیری با موضوع Executive Leadership رهبری اجرایی
6 مسیر یادگیری با موضوع Filmmaking فیلمسازی
0 مسیر یادگیری با موضوع Finance and Accounting Finance and Accounting
3 مسیر یادگیری با موضوع Front-End Web Development توسعه وب فرانت اند
1 مسیر یادگیری با موضوع Full-Stack Web Development توسعه وب تمام پشته
1 مسیر یادگیری با موضوع Game Development توسعه بازی
3 مسیر یادگیری با موضوع Generative AI هوش مصنوعی مولد
1 مسیر یادگیری با موضوع GIS GIS
13 مسیر یادگیری با موضوع Governance, Risk, and Compliance حاکمیت، ریسک و انطباق
0 مسیر یادگیری با موضوع Graphic Design Graphic Design
3 مسیر یادگیری با موضوع Help Desk Skills مهارت میز کمک
5 مسیر یادگیری با موضوع HR Administration مدیریت منابع انسانی
1 مسیر یادگیری با موضوع HR Strategy استراتژی منابع انسانی
0 مسیر یادگیری با موضوع Human Resources Human Resources
1 مسیر یادگیری با موضوع Identity and Access Management مدیریت هویت و دسترسی
5 مسیر یادگیری با موضوع Illustration تصویر
7 مسیر یادگیری با موضوع Image Editing ویرایش تصویر
2 مسیر یادگیری با موضوع Incident Response پاسخ حادثه
20 مسیر یادگیری با موضوع Inclusive Leadership رهبری فراگیر
6 مسیر یادگیری با موضوع Instructional Design طراحی آموزشی
3 مسیر یادگیری با موضوع Interaction Design طراحی تعامل
3 مسیر یادگیری با موضوع Internet of Things اینترنت اشیا
1 مسیر یادگیری با موضوع iOS Development توسعه iOS
3 مسیر یادگیری با موضوع IT Automation اتوماسیون فناوری اطلاعات
0 مسیر یادگیری با موضوع IT Help Desk IT Help Desk
8 مسیر یادگیری با موضوع IT Service Management مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
1 مسیر یادگیری با موضوع JavaScript Frameworks چارچوب های جاوا اسکریپت
6 مسیر یادگیری با موضوع Job Searching جستجوی شغل
1 مسیر یادگیری با موضوع Layout and Composition چیدمان و ترکیب بندی
3 مسیر یادگیری با موضوع Leadership and Management Leadership and Management
24 مسیر یادگیری با موضوع Leadership Skills مهارت های رهبری
1 مسیر یادگیری با موضوع Learning and Development یادگیری و توسعه
2 مسیر یادگیری با موضوع Logo Design طراحی لوگو
6 مسیر یادگیری با موضوع Machine Learning Machine Learning
14 مسیر یادگیری با موضوع Management Skills مهارتهای مدیریتی
7 مسیر یادگیری با موضوع Manufacturing ساخت
1 مسیر یادگیری با موضوع Marketing Marketing
0 مسیر یادگیری با موضوع Marketing Marketing
3 مسیر یادگیری با موضوع Marketing Strategy استراتژی بازاریابی
1 مسیر یادگیری با موضوع Meeting Skills مهارت های جلسه
2 مسیر یادگیری با موضوع Messaging پیام رسانی
1 مسیر یادگیری با موضوع Mobile and Web Development Mobile and Web Development
2 مسیر یادگیری با موضوع Mobile Photography عکاسی موبایل
0 مسیر یادگیری با موضوع Motion Graphics and VFX Motion Graphics and VFX
2 مسیر یادگیری با موضوع Music Production تولید موسیقی
1 مسیر یادگیری با موضوع Music Theory تئوری موسیقی
4 مسیر یادگیری با موضوع Natural Language Processing (NLP) پردازش زبان طبیعی (NLP)
1 مسیر یادگیری با موضوع Negotiation مذاکره
33 مسیر یادگیری با موضوع Network Administration مدیریت شبکه
28 مسیر یادگیری با موضوع Network Security امنیت شبکه
2 مسیر یادگیری با موضوع Note Taking یادداشت برداری
1 مسیر یادگیری با موضوع Operating System Distribution توزیع سیستم عامل
14 مسیر یادگیری با موضوع Operations Management مدیریت عملیات
8 مسیر یادگیری با موضوع Organizational Leadership رهبری سازمانی
1 مسیر یادگیری با موضوع Painting رنگ آمیزی
1 مسیر یادگیری با موضوع Penetration Testing تست نفوذ
4 مسیر یادگیری با موضوع Personal Branding برندسازی شخصی
10 مسیر یادگیری با موضوع Personal Development توسعه شخصی
1 مسیر یادگیری با موضوع Personal Effectiveness اثربخشی شخصی
2 مسیر یادگیری با موضوع Personal Finance امور مالی شخصی
12 مسیر یادگیری با موضوع Personal Productivity Software نرم افزار بهره وری شخصی
0 مسیر یادگیری با موضوع Photography Photography
1 مسیر یادگیری با موضوع Portrait Photography عکاسی پرتره
1 مسیر یادگیری با موضوع Presentations ارائه ها
1 مسیر یادگیری با موضوع Print Production تولید چاپ
1 مسیر یادگیری با موضوع Privacy حریم خصوصی
1 مسیر یادگیری با موضوع Probability and Statistics Probability and Statistics
10 مسیر یادگیری با موضوع Product and Industrial Design محصول و طراحی صنعتی
0 مسیر یادگیری با موضوع Product and Manufacturing Product and Manufacturing
3 مسیر یادگیری با موضوع Product Management مدیریت تولید
2 مسیر یادگیری با موضوع Product Photography عکاسی محصول
0 مسیر یادگیری با موضوع Professional Development Professional Development
6 مسیر یادگیری با موضوع Programming Foundations مبانی برنامه نویسی
52 مسیر یادگیری با موضوع Programming Languages زبانهای برنامه نویسی
1 مسیر یادگیری با موضوع Project Management Project Management
19 مسیر یادگیری با موضوع Project Management Skills مهارت های مدیریت پروژه
1 مسیر یادگیری با موضوع Project Management Software نرم افزار مدیریت پروژه
3 مسیر یادگیری با موضوع Public Relations روابط عمومی
3 مسیر یادگیری با موضوع Public Speaking سخنرانی عمومی
2 مسیر یادگیری با موضوع Recruiting استخدام کردن
9 مسیر یادگیری با موضوع Remote Work کار از راه دور
2 مسیر یادگیری با موضوع Rendering تفسیر
1 مسیر یادگیری با موضوع Rigging تقلب
0 مسیر یادگیری با موضوع Sales Sales
1 مسیر یادگیری با موضوع Sales Management مدیریت فروش
11 مسیر یادگیری با موضوع Sales Skills مهارت های فروش
1 مسیر یادگیری با موضوع Search Engine Marketing (SEM) بازاریابی موتورهای جستجو (SEM)
0 مسیر یادگیری با موضوع Security Security
4 مسیر یادگیری با موضوع Security Careers مشاغل امنیتی
1 مسیر یادگیری با موضوع Security Management and Policy مدیریت و سیاست امنیتی
2 مسیر یادگیری با موضوع Security Testing تست امنیتی
3 مسیر یادگیری با موضوع Server Administration مدیریت سرور
4 مسیر یادگیری با موضوع Small Business Finance امور مالی کسب و کار کوچک
1 مسیر یادگیری با موضوع Small Business Management مدیریت کسب و کار کوچک
2 مسیر یادگیری با موضوع Social Media Marketing بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی
1 مسیر یادگیری با موضوع Software Administration مدیریت نرم افزار
3 مسیر یادگیری با موضوع Software Architecture معماری نرم افزار
0 مسیر یادگیری با موضوع Software Development Software Development
1 مسیر یادگیری با موضوع Software Development Security امنیت توسعه نرم افزار
9 مسیر یادگیری با موضوع Software Development Tools ابزارهای توسعه نرم افزار
3 مسیر یادگیری با موضوع Software Quality Assurance تضمین کیفیت نرم افزار
5 مسیر یادگیری با موضوع Software Testing تست نرم افزار
7 مسیر یادگیری با موضوع Songwriting ترانه سرایی
1 مسیر یادگیری با موضوع Sound Design طراحی صدا
4 مسیر یادگیری با موضوع Spreadsheets صفحات گسترده
2 مسیر یادگیری با موضوع Statistics آمار
1 مسیر یادگیری با موضوع Structural Engineering مهندسی سازه
3 مسیر یادگیری با موضوع Supply Chain Management مدیریت زنجیره تامین
2 مسیر یادگیری با موضوع Sustainability پایداری
1 مسیر یادگیری با موضوع Sustainable Business Strategy استراتژی کسب و کار پایدار
1 مسیر یادگیری با موضوع Synthesis سنتز
12 مسیر یادگیری با موضوع Talent Management مدیریت استعداد
3 مسیر یادگیری با موضوع Teams and Collaboration تیم ها و همکاری
2 مسیر یادگیری با موضوع Time Management مدیریت زمان
1 مسیر یادگیری با موضوع Training and Education Training and Education
1 مسیر یادگیری با موضوع Travel Photography عکاسی سفر
1 مسیر یادگیری با موضوع Typography تایپوگرافی
1 مسیر یادگیری با موضوع Un-Categorized دستهبندی نشده
2 مسیر یادگیری با موضوع Upgrade and Maintenance ارتقا و نگهداری
0 مسیر یادگیری با موضوع User Experience User Experience
1 مسیر یادگیری با موضوع User Interface Prototyping نمونه سازی رابط کاربری
0 مسیر یادگیری با موضوع User Research تحقیق کاربر
4 مسیر یادگیری با موضوع UX Design طراحی UX
0 مسیر یادگیری با موضوع Video Video
2 مسیر یادگیری با موضوع Video Editing ویراش ویدیو
2 مسیر یادگیری با موضوع Video Lighting نورپردازی ویدیویی
1 مسیر یادگیری با موضوع Video Production تولید ویدئو
7 مسیر یادگیری با موضوع Virtualization مجازی سازی
1 مسیر یادگیری با موضوع Virtual Reality واقعیت مجازی
1 مسیر یادگیری با موضوع Visual Effects جلوههای بصری
1 مسیر یادگیری با موضوع Visualization تجسم
2 مسیر یادگیری با موضوع Visualization and Real-Time Visualization and Real-Time
20 مسیر یادگیری با موضوع Vulnerability Management مدیریت آسیب پذیری
0 مسیر یادگیری با موضوع Web Design Web Design
3 مسیر یادگیری با موضوع Web Design Business تجارت طراحی وب
0 مسیر یادگیری با موضوع Web Development Web Development
3 مسیر یادگیری با موضوع Web Development Tools ابزارهای توسعه وب
3 مسیر یادگیری با موضوع Web Graphics گرافیک وب
4 مسیر یادگیری با موضوع Web Marketing Analytics تجزیه و تحلیل بازاریابی وب
10 مسیر یادگیری با موضوع Well-Being and Self-Care بهزیستی و مراقبت از خود
7 مسیر یادگیری با موضوع Word Processing واژه پردازی
2 مسیر یادگیری با موضوع Workplace Equity برابری محل کار
1 مسیر یادگیری با موضوع Writing نوشتن