مسیرهای یادگیری


6 مسیر یادگیری با موضوع 3D Modeling مدل سازی سه بعدی
1 مسیر یادگیری با موضوع 3D Sculpting مجسمه سازی سه بعدی
1 مسیر یادگیری با موضوع 3D Textures بافت های سه بعدی
4 مسیر یادگیری با موضوع Accounting Skills مهارت های حسابداری
7 مسیر یادگیری با موضوع Advertising and Promotion تبلیغات و تبلیغات
0 مسیر یادگیری با موضوع AEC AEC
0 مسیر یادگیری با موضوع Animation and Illustration Animation and Illustration
5 مسیر یادگیری با موضوع Architectural Design طراحی معماری
2 مسیر یادگیری با موضوع Artificial Intelligence (AI) هوش مصنوعی (AI)
1 مسیر یادگیری با موضوع Asset Management مدیریت دارایی
1 مسیر یادگیری با موضوع Audio and Music Audio and Music
1 مسیر یادگیری با موضوع Audio Engineering مهندسی صدا
1 مسیر یادگیری با موضوع Audio Equipment تجهیزات صوتی
12 مسیر یادگیری با موضوع Back-End Web Development توسعه وب Back-end
1 مسیر یادگیری با موضوع Big Data اطلاعات بزرگ
1 مسیر یادگیری با موضوع BIM BIM
1 مسیر یادگیری با موضوع Brand Design طراحی برند
4 مسیر یادگیری با موضوع Business Analysis تحلیل کسب و کار
0 مسیر یادگیری با موضوع Business Analysis and Strategy Business Analysis and Strategy
0 مسیر یادگیری با موضوع Business Software and Tools Business Software and Tools
5 مسیر یادگیری با موضوع Business Strategy استراتژی کسب و کار
0 مسیر یادگیری با موضوع Career Development Career Development
6 مسیر یادگیری با موضوع Career Management مدیریت شغلی
3 مسیر یادگیری با موضوع Client Operating Systems سیستم عامل های مشتری
0 مسیر یادگیری با موضوع Cloud Computing Cloud Computing
11 مسیر یادگیری با موضوع Cloud Development توسعه ابری
3 مسیر یادگیری با موضوع Cloud Foundations بنیادهای ابری
14 مسیر یادگیری با موضوع Cloud Services خدمات ابری
1 مسیر یادگیری با موضوع CNC and CAM CNC و CAM
2 مسیر یادگیری با موضوع Coaching and Mentoring مربیگری و منتورینگ
5 مسیر یادگیری با موضوع Communication ارتباط
1 مسیر یادگیری با موضوع Compensation and Benefits غرامت و مزایا
2 مسیر یادگیری با موضوع Construction ساخت و ساز
1 مسیر یادگیری با موضوع Construction Management مدیریت ساخت و ساز
1 مسیر یادگیری با موضوع Content Management Systems (CMS) سیستم های مدیریت محتوا (CMS)
1 مسیر یادگیری با موضوع Content Marketing بازاریابی محتوا
3 مسیر یادگیری با موضوع Content Strategy استراتژی محتوا
2 مسیر یادگیری با موضوع Creativity خلاقیت
10 مسیر یادگیری با موضوع Cross-Platform Development توسعه کراس پلتفرم
1 مسیر یادگیری با موضوع Cryptocurrency ارز دیجیتال
3 مسیر یادگیری با موضوع Cryptography رمزنگاری
0 مسیر یادگیری با موضوع Customer Service Customer Service
2 مسیر یادگیری با موضوع Customer Service Management مدیریت خدمات مشتری
3 مسیر یادگیری با موضوع Customer Service Skills مهارت های خدمات مشتری
12 مسیر یادگیری با موضوع Data Analysis تحلیل داده ها
5 مسیر یادگیری با موضوع Database Administration مدیریت پایگاه داده
4 مسیر یادگیری با موضوع Database Development توسعه پایگاه داده
0 مسیر یادگیری با موضوع Database Management Database Management
1 مسیر یادگیری با موضوع Data Centers مراکز داده
2 مسیر یادگیری با موضوع Data Engineering مهندسی داده
1 مسیر یادگیری با موضوع Data Governance حاکمیت داده
2 مسیر یادگیری با موضوع Data Modeling مدل سازی داده ها
1 مسیر یادگیری با موضوع Data Resource Management مدیریت منابع داده
0 مسیر یادگیری با موضوع Data Science Data Science
6 مسیر یادگیری با موضوع Data Science Careers مشاغل علم داده
5 مسیر یادگیری با موضوع Data Visualization تجسم داده ها
4 مسیر یادگیری با موضوع Decision-Making تصمیم گیری
2 مسیر یادگیری با موضوع Design Business تجارت طراحی
2 مسیر یادگیری با موضوع Design Thinking تفکر طراحی
2 مسیر یادگیری با موضوع Desktop Databases پایگاه های داده دسکتاپ
0 مسیر یادگیری با موضوع DevOps DevOps
1 مسیر یادگیری با موضوع DevOps Foundations مبانی DevOps
1 مسیر یادگیری با موضوع DevOps Tools ابزار DevOps
6 مسیر یادگیری با موضوع Diversity and Inclusion تنوع و شمول
4 مسیر یادگیری با موضوع Drawing طراحی
1 مسیر یادگیری با موضوع E-Commerce Development توسعه تجارت الکترونیک
4 مسیر یادگیری با موضوع Email پست الکترونیک
1 مسیر یادگیری با موضوع Enterprise Architecture شرکت معماری
1 مسیر یادگیری با موضوع Entrepreneurship کارآفرینی
1 مسیر یادگیری با موضوع Executive Leadership رهبری اجرایی
7 مسیر یادگیری با موضوع Filmmaking فیلمسازی
0 مسیر یادگیری با موضوع Finance and Accounting Finance and Accounting
1 مسیر یادگیری با موضوع Front-End Web Development توسعه وب فرانت اند
1 مسیر یادگیری با موضوع Game Development توسعه بازی
0 مسیر یادگیری با موضوع Graphic Design Graphic Design
2 مسیر یادگیری با موضوع Help Desk Skills مهارت میز کمک
6 مسیر یادگیری با موضوع HR Administration مدیریت منابع انسانی
0 مسیر یادگیری با موضوع Human Resources Human Resources
1 مسیر یادگیری با موضوع Identity and Access Management مدیریت هویت و دسترسی
4 مسیر یادگیری با موضوع Illustration تصویر
6 مسیر یادگیری با موضوع Image Editing ویرایش تصویر
2 مسیر یادگیری با موضوع Incident Response پاسخ حادثه
5 مسیر یادگیری با موضوع Instructional Design طراحی آموزشی
2 مسیر یادگیری با موضوع Interaction Design طراحی تعامل
3 مسیر یادگیری با موضوع Internet of Things اینترنت اشیا
1 مسیر یادگیری با موضوع IT Automation اتوماسیون فناوری اطلاعات
0 مسیر یادگیری با موضوع IT Help Desk IT Help Desk
8 مسیر یادگیری با موضوع IT Service Management مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
4 مسیر یادگیری با موضوع Job Searching جستجوی شغل
1 مسیر یادگیری با موضوع Layout and Composition چیدمان و ترکیب بندی
3 مسیر یادگیری با موضوع Leadership and Management Leadership and Management
18 مسیر یادگیری با موضوع Leadership Skills مهارت های رهبری
1 مسیر یادگیری با موضوع Logo Design طراحی لوگو
1 مسیر یادگیری با موضوع Machine Learning Machine Learning
7 مسیر یادگیری با موضوع Management Skills مهارتهای مدیریتی
6 مسیر یادگیری با موضوع Manufacturing ساخت
1 مسیر یادگیری با موضوع Marketing Marketing
0 مسیر یادگیری با موضوع Marketing Marketing
1 مسیر یادگیری با موضوع Meeting Skills مهارت های جلسه
1 مسیر یادگیری با موضوع Mobile and Web Development Mobile and Web Development
1 مسیر یادگیری با موضوع Mobile Photography عکاسی موبایل
0 مسیر یادگیری با موضوع Motion Graphics and VFX Motion Graphics and VFX
2 مسیر یادگیری با موضوع Music Production تولید موسیقی
1 مسیر یادگیری با موضوع Music Theory تئوری موسیقی
21 مسیر یادگیری با موضوع Network Administration مدیریت شبکه
20 مسیر یادگیری با موضوع Network Security امنیت شبکه
2 مسیر یادگیری با موضوع Note Taking یادداشت برداری
1 مسیر یادگیری با موضوع Operating System Distribution توزیع سیستم عامل
8 مسیر یادگیری با موضوع Operations Management مدیریت عملیات
5 مسیر یادگیری با موضوع Organizational Leadership رهبری سازمانی
3 مسیر یادگیری با موضوع Personal Branding برندسازی شخصی
4 مسیر یادگیری با موضوع Personal Effectiveness اثربخشی شخصی
2 مسیر یادگیری با موضوع Personal Finance امور مالی شخصی
6 مسیر یادگیری با موضوع Personal Productivity Software نرم افزار بهره وری شخصی
0 مسیر یادگیری با موضوع Photography Photography
1 مسیر یادگیری با موضوع Presentations ارائه ها
1 مسیر یادگیری با موضوع Privacy حریم خصوصی
1 مسیر یادگیری با موضوع Probability and Statistics Probability and Statistics
9 مسیر یادگیری با موضوع Product and Industrial Design محصول و طراحی صنعتی
0 مسیر یادگیری با موضوع Product and Manufacturing Product and Manufacturing
1 مسیر یادگیری با موضوع Product Management مدیریت تولید
1 مسیر یادگیری با موضوع Product Photography عکاسی محصول
0 مسیر یادگیری با موضوع Professional Development Professional Development
3 مسیر یادگیری با موضوع Programming Foundations مبانی برنامه نویسی
35 مسیر یادگیری با موضوع Programming Languages زبانهای برنامه نویسی
1 مسیر یادگیری با موضوع Project Management Project Management
12 مسیر یادگیری با موضوع Project Management Skills مهارت های مدیریت پروژه
1 مسیر یادگیری با موضوع Project Management Software نرم افزار مدیریت پروژه
2 مسیر یادگیری با موضوع Public Relations روابط عمومی
3 مسیر یادگیری با موضوع Public Speaking سخنرانی عمومی
5 مسیر یادگیری با موضوع Remote Work کار از راه دور
1 مسیر یادگیری با موضوع Rigging تقلب
0 مسیر یادگیری با موضوع Sales Sales
5 مسیر یادگیری با موضوع Sales Skills مهارت های فروش
0 مسیر یادگیری با موضوع Security Security
4 مسیر یادگیری با موضوع Security Careers مشاغل امنیتی
4 مسیر یادگیری با موضوع Security Management and Policy مدیریت و سیاست امنیتی
2 مسیر یادگیری با موضوع Server Administration مدیریت سرور
4 مسیر یادگیری با موضوع Small Business Finance امور مالی کسب و کار کوچک
1 مسیر یادگیری با موضوع Social Media Marketing بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی
2 مسیر یادگیری با موضوع Software Architecture معماری نرم افزار
0 مسیر یادگیری با موضوع Software Development Software Development
1 مسیر یادگیری با موضوع Software Development Security امنیت توسعه نرم افزار
4 مسیر یادگیری با موضوع Software Development Tools ابزارهای توسعه نرم افزار
4 مسیر یادگیری با موضوع Software Quality Assurance تضمین کیفیت نرم افزار
6 مسیر یادگیری با موضوع Songwriting ترانه سرایی
1 مسیر یادگیری با موضوع Sound Design طراحی صدا
3 مسیر یادگیری با موضوع Spreadsheets صفحات گسترده
3 مسیر یادگیری با موضوع Statistics آمار
1 مسیر یادگیری با موضوع Structural Engineering مهندسی سازه
2 مسیر یادگیری با موضوع Sustainability پایداری
8 مسیر یادگیری با موضوع Talent Management مدیریت استعداد
1 مسیر یادگیری با موضوع Time Management مدیریت زمان
1 مسیر یادگیری با موضوع Training and Education Training and Education
1 مسیر یادگیری با موضوع Travel Photography عکاسی سفر
2 مسیر یادگیری با موضوع Typography تایپوگرافی
6 مسیر یادگیری با موضوع Un-Categorized دستهبندی نشده
0 مسیر یادگیری با موضوع User Experience User Experience
1 مسیر یادگیری با موضوع User Interface Prototyping نمونه سازی رابط کاربری
1 مسیر یادگیری با موضوع User Research تحقیق کاربر
1 مسیر یادگیری با موضوع UX Design طراحی UX
0 مسیر یادگیری با موضوع Video Video
2 مسیر یادگیری با موضوع Video Editing ویراش ویدیو
1 مسیر یادگیری با موضوع Video Lighting نورپردازی ویدیویی
2 مسیر یادگیری با موضوع Virtualization مجازی سازی
1 مسیر یادگیری با موضوع Virtual Reality واقعیت مجازی
1 مسیر یادگیری با موضوع Visualization تجسم
2 مسیر یادگیری با موضوع Visualization and Real-Time Visualization and Real-Time
14 مسیر یادگیری با موضوع Vulnerability Management مدیریت آسیب پذیری
0 مسیر یادگیری با موضوع Web Design Web Design
5 مسیر یادگیری با موضوع Web Design Business تجارت طراحی وب
0 مسیر یادگیری با موضوع Web Development Web Development
2 مسیر یادگیری با موضوع Web Development Tools ابزارهای توسعه وب
4 مسیر یادگیری با موضوع Web Graphics گرافیک وب
3 مسیر یادگیری با موضوع Web Marketing Analytics تجزیه و تحلیل بازاریابی وب
7 مسیر یادگیری با موضوع Well-Being and Self-Care بهزیستی و مراقبت از خود
5 مسیر یادگیری با موضوع Word Processing واژه پردازی
1 مسیر یادگیری با موضوع Writing نوشتن