6 ساعت
5 دوره

یک توسعه دهنده RESTful API شوید


دانستن نحوه کار موثر و ایمن با API ها در توسعه نرم افزار بسیار مهم است. API های RESTful را از ابتدا به عنوان یک توسعه دهنده جدید یا باتجربه بیاموزید و هر شکاف دانش اساسی در مورد درخواست های HTTP و نحوه اعتبارسنجی رفتار API را پر کنید. اگر در حال مصرف، طراحی یا نگهداری یک API هستید، این مسیر یادگیری برای شما مناسب است. این مسیر را با دوره های API ویژه فناوری که انتخاب می کنید دنبال کنید تا دانش خود را در دوره های عملی مبتنی بر پروژه به کار ببرید.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Morten Rand-Hendriksen
مبتدی 1h 8m 2018
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Morten Rand-Hendriksen
مبتدی 50m 18s 2018
ترجمه ماشین
بروزشده
3
Card image
Card image
مدرس: Keith Casey
متوسط 1h 20m 2021
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Keith Casey
پیشرفته 1h 13m 2017
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: Keith Casey
پیشرفته 1h 44m 2019