23 ساعت
11 دوره

Prepare for Microsoft Azure Architect Technologies Certification (AZ-300)


Please be advised that exam AZ-300: Microsoft Azure Architect Technologies retired on September 30, 2020 and was replaced by exam AZ-303.

ترجمه ماشین
بروزشده
1
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
متوسط 2h 2m 2019
ترجمه ماشین
بروزشده
2
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
متوسط 1h 15m 2019
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Mike Benkovich
متوسط 2h 6m 2018
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: David Carrasco López
متوسط 1h 8m 2019
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: Tiago Costa
متوسط 2h 8m 2019
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Robert Starmer
متوسط 1h 26m 2019
ترجمه ماشین
7
Card image
Card image
مدرس: Adrienne Braganza Tacke
متوسط 57m 54s 2019
ترجمه ماشین
8
Card image
Card image
مدرس: Chander Dhall
متوسط 2h 53m 2017
ترجمه ماشین
9
Card image
Card image
مدرس: Adrienne Braganza Tacke
مبتدی 2h 1m 2020
ترجمه ماشین
10
Card image
Card image
مدرس: Sahil Malik
مبتدی 38m 18s 2018
ترجمه ماشین
11
Card image
Card image
مدرس: Tiago Costa
متوسط 1h 30m 2019