9 ساعت
4 دوره

مهارت های جدید ضروری در مدیریت فناوری اطلاعات


مهارت های جدید می تواند به فرصت های جدید منجر شود. طبق مطالعه اخیر لینکدین، حدود 25 درصد از اعضای لینکدین از سال 2015 تا 2021 در همان شغل تغییر شغل داده اند. و تا سال 2025، لینکدین انتظار دارد 40 درصد تغییر کند. بر اساس داده های لینکدین، به روزترین مهارت های فناوری اطلاعات را بیاموزید.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Kevin Wallace
مبتدی 1h 48m 2020
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Martin Guidry
مناسب همه 2h 11m 2021
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: David Linthicum
مناسب همه 1h 32m 2021
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: David Linthicum
مبتدی 1h 12m 2019