18 ساعت
8 دوره

برای امتحان CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) (CS0-002) آماده شوید


دریافت گواهینامه CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) تأیید می کند که دانش لازم برای پیشگیری، شناسایی و مبارزه با تهدیدات امنیت سایبری را دارید. دوره های این مسیر یادگیری به هفت حوزه آزمون CySA+ نگاشت می شوند و می توانند به شما کمک کنند تا حرفه خود را به سطح بالاتری ببرید.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Mike Chapple
متوسط 44m 49s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
2
Card image
Card image
مدرس: Mike Chapple
پیشرفته 2h 24m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
3
Card image
Card image
مدرس: Mike Chapple
پیشرفته 2h 42m 2020
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Mike Chapple
پیشرفته 1h 38m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
5
Card image
Card image
مدرس: Mike Chapple
پیشرفته 3h 58m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
6
Card image
Card image
مدرس: Mike Chapple
مبتدی 2h 54m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
7
Card image
Card image
مدرس: Mike Chapple
پیشرفته 2h 8m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
8
Card image
Card image
مدرس: Mike Chapple
پیشرفته 2h 10m 2020