27 ساعت
14 دوره

Learn CSS


Cascading Style Sheets (CSS) is a core skill for web developers and web designers. Learn how the Decorator pattern at the heart of CSS lets you apply styles through selectors. Explore the variety of layout options, and discover how to make sites and apps shine with typography and animation.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Christina Truong
مبتدی 4h 29m 2019
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Jen Kramer
متوسط 1h 26m 2019
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Christina Truong
مبتدی 58m 13s 2018
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Christina Truong
متوسط 1h 46m 2019
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: Morten Rand-Hendriksen
متوسط 1h 48m 2015
ترجمه ماشین
بروزشده
6
Card image
Card image
مدرس: Morten Rand-Hendriksen
پیشرفته 3h 21m 2017
ترجمه ماشین
7
Card image
Card image
مدرس: Jen Kramer
پیشرفته 2h 2m 2019
ترجمه ماشین
جدید
8
Card image
Card image
مدرس: Jen Kramer
متوسط 42m 33s 2021
ترجمه ماشین
جدید
9
Card image
Card image
مدرس: Jen Kramer
متوسط 1h 54m 2020
ترجمه ماشین
10
Card image
Card image
مدرس: Morten Rand-Hendriksen
متوسط 1h 2m 2019
ترجمه ماشین
11
Card image
Card image
مدرس: Ray Villalobos
متوسط 3h 23m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
12
Card image
Card image
مدرس: Patrick Carey
متوسط 1h 56m 2018
ترجمه ماشین
13
Card image
Card image
مدرس: Val Head
متوسط 1h 59m 2016
جدید
14
Card image
Card image
مدرس: Christina Gorton
متوسط 55m 44s 2020