Azure Active Directory


در بخش Azure Active Directory میتالرن، 6 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Karsten Ulferts
مناسب همه 3h 38m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Kunal D Mehta
مناسب همه 2h 3m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Kunal D Mehta
مبتدی 1h 30m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Kunal D Mehta
متوسط 1h 35m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: David Elfassy
متوسط 1h 47m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Brian Culp
متوسط 1h 46m 2017