Job Search Strategies


در بخش Job Search Strategies میتالرن، 24 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Mike Gutman
مناسب همه 41m 45s 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Valerie Sutton
متوسط 50m 15s 2016
ترجمه ماشین
جدید
Card image
Card image
مدرس: Oliver Schinkten
مناسب همه 58m 25s 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Susan Rietano Davey
مناسب همه 31m 22s 2021
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jason Schenker
متوسط 41m 42s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jenny Foss
متوسط 32m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jenny Foss
متوسط 26m 26s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Elise Gelwicks
مبتدی 26m 51s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: theSkimm
مبتدی 29m 44s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Sarah Johnston
مبتدی 37m 20s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Careercake
مبتدی 36m 47s 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Brie Reynolds
متوسط 56m 41s 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Emma Bostian
متوسط 55m 28s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jenny Foss
متوسط 49m 58s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Richard Harrington
متوسط 32m 11s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Careercake
مبتدی 27m 19s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Careercake
متوسط 32m 12s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Dawn Graham
مبتدی 1h 10m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Brian Honigman
مبتدی 55m 34s 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Diane Cronenwett
مبتدی 45m 40s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Jolie Miller
مبتدی 39m 51s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Barbara Bruno
متوسط 49m 18s 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: J.T. O'Donnell
متوسط 26m 5s 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Valerie Sutton
متوسط 37m 53s 2012