4 ساعت
4 دوره

مبانی زنجیره تامین CSCMP: گواهینامه حرفه ای مدیریت ارتباط با مشتری


عملیات خدمات مشتری در هر جنبه ای از زنجیره تامین بافته شده است، به همین دلیل است که توسعه مهارت هایی که از حفظ و رضایت بالای مشتری پشتیبانی می کند، کلید موفقیت شغلی در مدیریت زنجیره تامین است. خواه در تقاطع خدمات مشتری و زنجیره تامین کار می کنید یا برای <a href="https://cscmp.org/CSCMP/Educate/LinkedIn_Learners.aspx">گواهینامه SCPro™</a> کار می کنید، این دوره ها می تواند کمک کند. وارد شوید، امتحان نهایی را قبول کنید و گواهینامه خود را دریافت کنید.

2
Card image
Card image
مدرس: Brad Cleveland
2022 38m 59s
3
Card image
Card image
مدرس: Jordan Goldmeier
2022 45m 55s
4
Card image
Card image
مدرس: Paula Caligiuri
2018 47m 41s