25 ساعت
11 دوره

Advance Your Skills in HTML


HTML is the foundation for presenting content on the web. The core structures of HTML, tags and elements, are simple, but the full vocabulary is rich and intricate. Learn how to take advantage of the full range of HTML elements to create powerful web experiences.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Jen Simmons
مبتدی 2h 45m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
2
Card image
Card image
مدرس: Jen Kramer
متوسط 1h 44m 2020
ترجمه ماشین
جدید
3
Card image
Card image
مدرس: Jen Kramer
مناسب همه 1h 44m 2021
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: J. David Eisenberg
متوسط 1h 2m 2018
5
Card image
Card image
مدرس: Jen Kramer
مبتدی 1h 25m 2020
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Jen Kramer
متوسط 1h 25m 2020
ترجمه ماشین
7
Card image
Card image
مدرس: Clarissa Peterson
مبتدی 2h 30m 2017
ترجمه ماشین
8
Card image
Card image
مدرس: Emily Kay
متوسط 6h 59m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
9
Card image
Card image
مدرس: Joseph Labrecque
متوسط 1h 29m 2019
10
Card image
Card image
مدرس: Jen Kramer
پیشرفته 1h 34m 2020
ترجمه ماشین
جدید
11
Card image
Card image
مدرس: Morten Rand-Hendriksen
مناسب همه 2h 25m 2021