Active Directory


در بخش Active Directory میتالرن، 11 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Kunal D Mehta
مبتدی 1h 30m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Andrew Bettany
متوسط 3h 33m 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Kunal D Mehta
متوسط 1h 35m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
متوسط 1h 15m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Ed Liberman
متوسط 1h 25m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Daniel Lachance
مبتدی 2h 24m 2019
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Ed Liberman
متوسط 49m 1s 2018
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Ed Liberman
متوسط 2h 31m 2017
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Ed Liberman
متوسط 2h 12m 2016
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Timothy Pintello
مبتدی 58m 40s 2015
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Rick Trader
پیشرفته 13h 3m 2012