System Migration


در بخش System Migration میتالرن، 3 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Xian Ke
مبتدی 1h 7m 2022
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Rick Crisci
مناسب همه 56m 59s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Adam Wilbert
متوسط 2h 38m 2015