17 ساعت
9 دوره

Prepare for the Microsoft Azure Administrator Exam (AZ-104)


Microsoft Azure is one of the leading enterprise-grade cloud computing platforms. This learning path provides IT professionals who have existing knowledge of Azure infrastructure with the skills they need to prepare for the Microsoft Azure Administrator (AZ-104) certification exam.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
متوسط 1h 31m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
2
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
متوسط 1h 51m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
3
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
متوسط 1h 41m 2020
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Kunal D Mehta
متوسط 1h 35m 2020
ترجمه ماشین
بروزشده
5
Card image
Card image
مدرس: Karthik Gaekwad
مبتدی 2h 28m 2018
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Robby Millsap
پیشرفته 1h 7m 2020
ترجمه ماشین
7
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
متوسط 2h 18m 2020
ترجمه ماشین
8
Card image
Card image
مدرس: David Carrasco López
متوسط 1h 8m 2019
ترجمه ماشین
9
Card image
Card image
مدرس: Sharon Bennett
متوسط 58m 8s 2020