12 ساعت
4 دوره

مهارت های خود را به عنوان یک توسعه دهنده PHP ارتقا دهید: کار با داده ها


با یادگیری نحوه اتصال به پایگاه داده و دستکاری مقادیر با استفاده از PHP، پیچیدگی کار با داده ها را از بین ببرید. بیاموزید که چگونه مجموعه‌های نتایج را با اجرای پرس‌و‌جوها واکشی کنید، نحوه پیاده‌سازی جلسات دائمی، نحوه ساده‌سازی دسترسی به فهرست‌ها و موارد دیگر را بیاموزید.

ترجمه ماشین
1
Card image
Card image
مدرس: Justin Yost
متوسط 2h 12m 2017
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: David Powers
متوسط 3h 47m 2014
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: David Powers
متوسط 2h 41m 2015
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Kevin Skoglund
متوسط 3h 37m 2016