25 ساعت
14 دوره

برنامه نویس شوید: بنیادها


امروزه تقاضای برنامه نویسان بیشتر از قبل شده است. مهارت‌ها و ابزارهای ضروری را برای تبدیل شدن به یک مهندس نرم‌افزار موفق به‌دست آورید و مفاهیم و شیوه‌های اساسی را که برای کار کدنویسی حیاتی هستند، بیاموزید - مهم نیست چه زبانی را انتخاب می‌کنید.

ترجمه ماشین
بروزشده
1
Card image
Card image
مدرس: Annyce Davis
مبتدی 2h 14m 2020
ترجمه ماشین
2
Card image
Card image
مدرس: Sasha Vodnik
مبتدی 2h 4m 2020
ترجمه ماشین
3
Card image
Card image
مدرس: Barron Stone
مبتدی 3h 8m 2015
ترجمه ماشین
4
Card image
Card image
مدرس: Barron Stone
مبتدی 2h 40m 2018
ترجمه ماشین
5
Card image
Card image
مدرس: Joe Marini
مبتدی 1h 45m 2018
ترجمه ماشین
6
Card image
Card image
مدرس: Elisabeth Robson
متوسط 1h 44m 2019
ترجمه ماشین
7
Card image
Card image
مدرس: Kathryn Hodge
متوسط 2h 20m 2019
ترجمه ماشین
8
Card image
Card image
مدرس: Scott Simpson
مبتدی 1h 25m 2019
ترجمه ماشین
9
Card image
Card image
مدرس: Kesha Williams
مبتدی 1h 14m 2019
ترجمه ماشین
10
Card image
Card image
مدرس: Kevin Skoglund
مبتدی 2h 17m 2019
ترجمه ماشین
11
Card image
Card image
مدرس: Neelam Dwivedi
مبتدی 1h 41m 2019
ترجمه ماشین
12
Card image
Card image
مدرس: Meaghan Lewis
مبتدی 53m 51s 2019
ترجمه ماشین
13
Card image
Card image
مدرس: Frank P Moley III
مبتدی 1h 34m 2018
ترجمه ماشین
14
Card image
Card image
مدرس: Erin Colvin
متوسط 41m 50s 2018