Brand Development


در بخش Brand Development میتالرن، 4 دوره آموزشی ارایه شده است که امکان مشاهده آنلاین و دانلود آنها وجود دارد. آموزش ها به ترتیب جدیدترین تاریخ انتشار و یا جدیدترین تاریخ بروزرسانی، مرتب شده اند. بیشتر آموزش ها فایل تمرینی و زیرنویس انگلیسی دارند. اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح آن قابل مشاهده است.

ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Denise Yohn
مناسب همه 45m 2021
ترجمه ماشین
بروزشده
Card image
Card image
مدرس: Brad Batesole
پیشرفته 1h 6m 2016
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Drew Boyd
مبتدی 52m 51s 2020
ترجمه ماشین
Card image
Card image
مدرس: Sean Adams
مبتدی 1h 23m 2016